Keitä ovat maanhaltijat?

Maanhaltijoita ovat sellaiset henkilöt ja yhteisöt, jotka osallistuivat Kurkirahaston joukkorahoituskampanjaan ja haastekampanjaa vuonna 2018 ja 2019. He ovat henkilöitä ja yhteisöjä, jotka haluavat olla mukana turvaamassa maaseudun elävyyttä ja kestävää maataloutta sekä olla luomassa uudenlaista mallia maanomistukseen. Maanhaltijoiksi kutsumme kaikkia Kurkirahaston toimintaan rahallisesti liittyneitä.

Maanhaltijana

1. Suojelet humusta

Biodynaamisessa viljelyssä peltojen orgaanista ainesta eli humusta rikastutetaan huolellisella hoidolla ja hiiltä sitoutuu viljelysmaahan enemmän kuin sitä vapautuu.

 

2. Huolehdit ruoan laadusta

Luonnonmukaisen lähituotannon säilyminen ja kasvaminen takaavat turvallisesti tuotetun ja tuoreen ruoan. Ostettava viljelysmaa on sekä luomu- että demeter- sertifioitua.

 

3. Pidät huolta monimuotoisuudesta

Tilan kokonaisuuteen kuuluvat peltojen, viljelykasvien ja kotieläinten lisäksi myös ihmiset ja koko tilaa ympäröivä luonto.

 

4. Autat seuraavaa sukupolvea viljelemään

Kun pelto siirtyy säätiön omistukseen, sitä ei uuden viljelijäsukupolven tullessa tarvitse enää ostaa suurella pääomalla. Viljelijä pääsee keskittymään maan hoitamiseen kun tulospaine vähenee.

 

5. Saat tietoa ja pääset katsomaan peltoasi

Maanhaltijat saavat uutiskirjeen ja heidät kutsutaan vierailemaan pellolla ja tutustumaan sen tilanteeseen ja kuulumisiin vuosittain.

Kurjen tilan viljelijät Ira ja Ari Hellstén elementissään biodynaamisen tilan hoitajina ja ravinteiden kiertokulun kaitsijoina kertovat motiivistaan työnsä tekemiseen:  "Hoidetaan maata, se on kaiken lähtökohta. Vaan se elävä maa voi tuottaa meille ruokaa jatkossakin, olla meidän turva. En tiedä ymmärretäänkö, mitä se tarkoittaa jos menetämme hedelmällisen humuksen tältä planeetalta."

Naapurin ratsutilan isäntä Matti Hovi kertoo miksi hänelle Kurjen biodynaamisen tilan jatkaminen on tärkeää. "Kysymys on Kurjen tilan asioista ja niihin liittyen minulla on sydämen asiana se, että Kurjen tila saisi jatkaa ja laajentua. Minkä takia? Koska sieltä saadaan laadukkaita elintarvikkeita."

 

Kiitos Maanhaltijat! 

 

20.2.2019 Kurkirahasto osti joukkorahoitusta apuna käyttäen n. 14 hehtaaria maata. Tällä alueella on noin 10 hehtaaria peltoa, tilakeskuksen tonttimaa ja vähän metsää. Maa-alue on lohkomisen yhteydessä nimetty Haltijatilaksi. 

 

Maanhaltijoita on nyt 229!

 

 

 

 


Miksi joukkorahoituskampanja tehtiin?

Vesilahdella Kurjen biodynaamisella tilalla vuokralla olevat naapurin pellot tulivat myyntiin. Näiden peltojen kohtalo oli vaakalaudalla, sillä peltomaan hinta on niin korkea, ettei viljelijät pelkästään pellon tuotolla pysty sitä ostamaan, vaan pellon hankkimiseen tarvitaan muuta pääomaa.  Myös myynnin edessä oleva naapuri haluaisi tulevaisuudessakin nähdä mailla laiduntavaa karjaa ja lampaita. 

 

Hankittu 10,5 hehtaarin peltoala on ollut vuodesta 2014 vuokraviljelyssä Kurjen biodynaamisella tilalla. Peltolohkojen siirtäminen luomu- ja biodynaamiseen viljelyyn aloitettiin 2014 ja vuodesta 2016 lohkot ovat olleet luomu- ja demeter-sertifioituja. Lisäksi kauppaan kuuluu pieni metsäala (4,5 hehtaaria) sekä asuin- ja talousrakennusten alla olevaa tonttimaata.

 

Kurkirahasto vuokraa pellot edelleen Kurjen biodynaamiselle tilalle ja viljelijät Ira ja Ari Hellstén sitoutuvat edelleen hoitamaan maata biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti. Lue lisää joukkorahoituskampanjasta

Mitä on biodynaaminen viljely?

Biodynamiikka on kokonaisvaltainen, ekologinen ja eettinen lähestymistapa viljelyyn, maanhoitoon, ruuan jatkojalostukseen ja ravitsemukseen. Sen juuret ovat Rudolf Steinerin vuonna 1924 pitämässä esitelmäsarjassa (tunnetaan nimellä Maatalouskurssi), jonka hän piti ravinnon laadun heikkenemisestä huolestuneille viljelijöille. Sittemmin biodynaaminen viljely on kehittynyt viljelijöiden ja tutkijoiden yhteistyössä. Valvottua biodynaamista tuotantoa on kaikkialla maailmassa, 54 maassa ja yli 5 000 tilalla.

 

Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Maan hedelmällisyyttä vaalitaan kompostoinnin, viherlannoituksen, vuoroviljelyn ja biodynaamisten ruiskutteiden (preparaattien) avulla. Kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita ei käytetä eikä myöskään geenimanipuloituja kylvösiemeniä tai rehuja.

 

Biodynaamisessa viljelyssä korostetaan omavaraisen ja omaleimaisen tilakokonaisuuden merkitystä elintarvikkeiden tuotannon perusyksikkönä. Tilakokonaisuus muodostaa oman ekosysteeminsä, joka lisää maaseutuluonnon monimuotoisuutta. Tilat nähdään omina yksilöinä, joissa ulkopuolisten tuotantopanosten määrä minimoidaan. Kokonaisuuteen kuuluvat tilan maiden, viljelykasvien ja kotieläinten lisäksi myös ihmiset ja koko tilaa ympäröivä luonto. Eläinten riittävä liikkumavapaus on yhtä tärkeä kokonaisuuden osa kuin vaikkapa tilalla järjestettävät vuodenaikajuhlat, jotka kohottavat irti arjesta ja antavat voimaa tarttua jokapäiväisiin askareisiin.

 

Biodynaamisessa tuotannossa pyritään tuottamaan mahdollisimman elinvoimaista ruokaa. Tuotanto on siksi jatkuvaa vuoropuhelua luonnon kanssa ja tilan hoitamista siten, että siitä tulee monipuolinen ja vahva. Tilan luonnollista kapasiteetti ei saa ylittää ja ihmisten tulee toimillaan palauttaa luontoon enemmän kuin siitä on otettu. Näin maa uudistuu ja sen elinvoimaisuus itse asiassa kasvaa koko ajan.

 

Biodynaaminen on lyhenne sanasta biologis-dynaaminen. Vankan biologisen ja ekologisen perustan lisäksi tälle viljelymenetelmälle on tyypillistä dynaaminen ajattelutapa. Laajennettu luonnontieteellinen näkemys auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja vuorovaikutussuhteita. Näin työskentely maataloudessa asettuu osaksi luonnon suuria rytmejä.

Lue lisää biodynaamisesta viljelystä: https://www.biodynsaatio.com/viljelystä