Kurjen biodynaaminen tila

Kurjen biodynaaminen tila sijaitsee Kurjen ekokylän yhteydessä Vesilahdella, Pirkanmaalla.  Tilan viljelijöinä ovat Ari ja Ira Hellstén.  He asuvat tilan vanhassa päärakennuksessa ja ovat olleet mukana Kurjen tilan syntyprosessissa alusta asti,  vuodesta 2002 alkaen.

 

Kurjen biodynaaminen tila on aloittanut toimintansa vuonna 2011 viljelemällä Kurjen ekokylän peltoja (16,5 ha). Vuodesta 2013 se on ollut luomu- ja biodynaamisesti sertifioitu. Peltoala on tämän jälkeen lisääntynyt uusilla vuokramailla Vesilahden kunnalta ja naapureilta niin, että kokonaisala on nykyisellään n. 33 ha. Näistä 10,56 ha ovat nyt myynnissä olevia Koivulan tilan maita.

 

Tilalla on puutarhaviljelyn (2,5 ha) lisäksi alkuperäisrotuisia eläimiä; kyyttökarjaa, suomenlampaita sekä kanoja. Tila tuottaa avomaavihanneksia ja juureksia sekä  naudan- ja lampaanlihaa, lampaantaljoja ja -villaa. Kasviksista perunaa, porkkanaa, punajuurta ja sipulia tuotetaan eniten ja niitä on myynnissä talvikaudella myös varastosta.

 

Tuotteita käytetään Kurjen ekokylän keittiöiden lisäksi Tampereen Steinerkoulun, joidenkin ravintoloiden ja lukuisten kotitalouksien keittiöissä. Myyntikanavina toimivat oman kesätorin ohella REKO-ringit ja suoramyynti omalle asiakaskunnalle läpi vuoden. Kasvavaan kysyntään pyritään vastaamaan kehittämällä tilan tuotantoa.

 

Osana tilan toimintaa järjestetään erilaisia kursseja ja koulutuksia ekologisesta elämäntavasta ja biodynaamisesta viljelystä kiinnostuneille. Tila työllistää viljelijäpariskunnan, Ari ja Ira Hellsten, lisäksi yhden puutarhurin tuotantokauden ajaksi. Lisäksi tilalla käy useita maatalousalan harjoittelijoita sekä Steinerkoulujen maatalousleiriläisiä.

Tilan historia ja tulevaisuus osana ekokylää

Kurjen ekokylähankkeen edetessä kävi selväksi, että se haluttiin rakentaa elävän ja toimivan maatilan yhteyteen. Kun ryhmässä pohdittiin kuka tai ketkä voisivat olla viljelijöitä, kääntyivät katseet Ariin, joka on kasvanut karjatilalla ja oli  ryhmästä ainoa, jolla oli kokemusta maataloudesta. Biodynaaminen maatalous oli tullut Iralle tutuksi Rekolan biodynaamisen tilan talkoolaisena liki kymmenen vuoden ajalta ja vakuuttanut siitä, että biodynaamiset menetelmät ovat käytännöllinen tapa saavuttaa tuloksia sekä maanhoidossa että laadukkaan ravinnon tuotannossa. Myös yhteisöllisyyden tietoisen kehittämisen ajatus elää biodynaamisessa liikkeessä. Pyrkimyksenä on toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

 

Kun ekokylälle sopiva maatila vihdoin vuonna 2011 löytyi Vesilahdelta, järjestettiin niin, että yhteisö, joka tilan osti, kantaa yhdessä koko tilan oston kulut. Tämä toteutuu Kurjen tilalla kiinteistöyhtiö Kurjen tila Oy:n muodossa. Viljelijä asettuu osaksi yhteisöä tasaveroisena jäsenenä muiden kanssa ja saa peltojen hoitovastuun vuokrasuhteen kautta. Viljelijä nähdään osana sukupolvien ketjua, joka pyrkii hoitamaan maata niin, että se siirtyisi tulevalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin sen saimme. Kun on aika siirtää viljely seuraavan sukupolven vastuulle, ekokyläyhteisö etsii uudet viljelijät jatkamaan ekokylän peltojen hoitamista biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti.

Kurjen biodynaamisen tilan viljelijät

Ira Hellstén

Puutarhuri ja  kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Kurjen biodynaamisella tilalla Ira työskentelee puutarhurina ja lampurina sekä hoitaa tilan markkinoinnin, tiedottamisen ja taloushallinnon ohella myös Kurjen tila Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä ….näiden lisäksi Ira toimii  Biodynaamisen yhdistyksen  ja Pirkanmaan Lammaskerhon puheenjohtajana sekä Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallituksessa (ks. esteellisyysselvitys)

 Lue lisää...

 

Ari Hellstén

Ari vastaa Kurjen tilalla nautakarjan hoidosta, traktori- ja konetöistä, viljelykierrosta, kompostin teosta ja osaltaan preparaattien levityksestä... tilalla työskentelyn ohella Ari pyörittää maatalouspalveluja tuottavaa yritystään AH-Toimi Oy:tä sekä viher- ja kivitöitä tekevää Viherpalvelu Lumoaa. Lisäksi hän on Vesilahden yrittäjien ja Onkemäen koulun ystävät ry:n hallitusten jäsen.

 

Lue lisää...


Tilan talous

Kurjen biodynaamisen tilan tulot muodostuvat pääosin kahdesta eri tulolähteestä: maatilan tuotteiden myynnistä sekä kansallisista ja EU:n pelto-, kasvi- ja eläintuista. Tuet ovat hieman alle 50% kokonaisliikevaihdosta. Tuotteiden myynnin osuus liikevaihdosta on vuosi vuodelta kasvanut, koska tilaa on kehitetty määrätietoisesti. Maatilalla ei ole juurikaan lainaa, koska pellot ovat vuokrapeltoja pitkäaikaisella sopimuksella. Peltoviljelyn koneita ja laitteita on päivitetty koko ajan ja työtä jatketaan edelleen. Karjasuojien osalta rakentaminen jatkuu; vuoden 2018 aikana rakennetaan lantalaan katos.

 

Maanomistus Kurjen tilalla

Kurjen tilan maapohjan omistaa kiinteistöyhtiö Kurjen tila  Oy.  Osakeyhtiö ei itse viljele maitaan vaan  vuokraa peltojaan yhdelle osakkasperheelle , Ira ja Ari Hellstenille, joiden maatalousyrityksen nimi on Kurjen biodynaaminen tila.  Osakkaina ovat 8 ekologisesta elämäntavasta ja biodynaamisesta viljelystä sitoutumiseen asti kiinnostunutta perhettä.  Kurjen tilalla on pitkä historia, joka juontaa juurensa 1200-luvulle.  Kurjen tila Oy osti tilan vuonn 2011 Anna Komun perikunnalta. Anna oli viimeisessä tahdossaan toivonut, että tilaa ei pilkottaisi, että peltoja ei myytäisi ilman taloa. Tämä on mahdollistanut sen, että monivaiheisen prosessin jälkeen Kurjen tilan 18 ha maa-alasta rakennuksineen siirtyi yhteisölliseen omistukseen yhtenä kokonaisuutena. Kurjen tilalla alkoi tulevaisuuden maatalouden  ja ekokylän rakentaminen niin, että se on paitsi ekologisesti myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla.