Sari Kalliokoski 

Olen koulutukseltani FM (ympäristötieteet), TkL (ympäristötekniikka) ja minulla on yritysjohdon erikoisammattitutkinto. Toimin talous-ja markkinointivastaavana Biodynaamisessa yhdistyksessä ja on tamperelaisen Osuuskunta Uusruukin aktiivisena jäsenenä. Olen entinen tutkija, toimitusjohtaja ja yrittäjä (Luomulaatikko Oy) .

 

Minulle tärkeitä asioita ovat mm. biodynaamisen impulssin ja antroposofisen sosiaalivirikkeen eteenpäin vieminen sekä työssä että vapaa-ajalla. Biodynaaminen työ tarjoaa vastauksia moniin tämän päivän ongelmiin. Biodynaamisen ajatus- ja toimintamallin esiintuominen ja käytäntöön saattaminen on siten kaikkien etu. Laajennetun tilakonaisuusajattelun myötä, johon kuuluvat maatilan lisäksi ympäröivä sosiaalinen rengas jatkojalostusketjuineen ja palveluineen, pystytään hallitsemaan resurssien ja raaka-aineiden kiertoa kestävällä ja rakentavalla tavalla ja saadaan aikaan yksiköitä jotka toimivat jopa hiilinieluina. Todellisen yhteiskunnallisen kehityksen edellytys on ihmisten yhdessä tekeminen. Nykypäivän yksilöllistynyt ihminen tarvitsee tahtoa ja uudenlaista tietoista paneutumista sosiaaliseen kanssakäymiseen ja muiden kanssa työskentelyyn.

 

Ota yhteyttä: sari.m.kalliokoski(at)gmail.com