Pentti Okkonen

Maatilatekninen koulu, steinerkoulun luokanopettaja, LTO. Toimin kampusisäntänä Helsingissä Snellmankorkeakoulussa, osa-aikaisena kumppanuusmaatalousviljelijänä Herttoniemen ruokaosuuskunnassa, Biodynaamisen yhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä päätoimittajana Demeter -lehdessä. 

 

 Biodynaaminen viljely on tuonut maapallolle perustavanlaatuisesti uutta kulttuuria, joka merkittävästi hidastaa maan rappeutumista ja köyhtymistä. Myös luomussa tuttujen viljelytapojen lisäksi hoidamme tilaa esimerkiksi preparaattien avulla, jotka auttavat lääkkeiden tavoin maata ja siten kasveja. Preparaatit lisäävät maan multavuutta sekä rakennetta ja näin kasvit kasvavat laadukkaina. Viljelijä käsittää koko tilan yksilöllisyytenä, jonka kaikista osa-alueista huolehditaan. Demeter -sertifiointijärjestelmä on jo vakiintunut, yhteisesti luodun kansainvälisen standardin mukainen ja hyvin tarkkaan punnittu toimintamalli. Biodynaamisten tuotteiden elinvoimaa on mitattu tieteellisissä tutkimuksissa ja se on todettu muilla tavoin viljeltyjä suuremmaksi. Näin eläimet ja ihmiset saavat ravinnostaan tukea nykyajan haasteisiin.

 

Kurjen tilan lisämaiden hankinnan malli on toiminut kannustimena ja esimerkkinä muualla Suomessa, ja myös naapurimaiden hankkeita edesauttaen sen idea on jatkanut kasvuaan, niinkuin Kurkirahaston luomisessa on opittu muilta edelläkävijöiltä eri maissa. Kampanja on lisäksi auttanut kuluttajia huomaamaan ruoan laadun merkityksen entistä paremmin. Muut maanviljelijät ja etenkin nuoret alalle aikovat ovat saaneet siitä voimaa tehdä mahdottomalta tuntuva mahdolliseksi.

 

Ota yhteyttä: pokkonen(at)gmail.com