Ira Hellstén
Ira työskentelee puutarhurina ja lampurina sekä hoitaa tilan markkinoinnin, tiedottamisen ja taloushallinnon ohella myös Kurjen tila Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä …. näiden lisäksi Ira toimii  Biodynaamisen yhdistyksen  ja Pirkanmaan Lammaskerhon puheenjohtajana sekä Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallituksessa (ks. esteellisyysselvitys)

 

Biodynaaminen viljely on minulle elämäntyö. Se puhuttelee käytännöllisenä maan hoidon metodina, sillä koen tehtäväkseni pitää osaltani huolta tästä planeetasta. Aikamme haasteet ovat valtavat ja voimme saavuttaa tuloksia vain tekemällä yhteistyötä toisten ihmisten ja koko luomakunnan kanssa. Kaikki kuulumme yhteen. Viivymme kukin täällä vain hetkisen ja on tärkeää, että näemme itsemme osana ketjua, jonka jokainen teko vaikuttaa myös tulevaisuuteen. Toivon sydämestäni, että tämä kampanja kutsuu yhteen ihmisiä, jotka kokevat samoin ja haluavat olla mukana tekemässä tulevaisuuden maailmasta vähän paremman.

 

Pohdin joskus, että missähän tällä hetkellä ovat ne ihmiset, jotka tulevat viljelemään peltojamme meidän jälkeemme… me Arin kanssa olemme toivoakseni viimeinen sukupolvi, joka maksaa pelloista vuokraa, jotta laina niiden ostamiseen saadaan maksettua.

 

On myös mahtava ajatus koko maataloussektorin kannalta, jos tulevaisuudessa se osa maatilojen kassavirrasta, joka menee kultakin sukupolvelta peltojen ostoon, olisikin käytettävissä tilan kehittämiseen ja viljelijöiden toimeentuloon. Se, jos mikä on polttava kysymys maanviljelyn nykytilanteen kannalta katsoen.