Henkilöt kampanjan takana

Joukkorahoituskampanjaa toteutetaan tällä hetkellä seuraavan kokoonpanon voimin. Voit olla meihin yhteydessä kampanjaan liittyen. Samoin, mikäli haluat tarjota omaa aikaasi tai osaamistasi kampanjatyöhön.

Kurkirahaston johtoryhmä

Kurkirahastolla on kolmihenkinen johtoryhmä, joka valvoo Kurkirahaston omaisuuden hoitoa ja päättää hallussaan olevien maa-alueiden hoitamisesta itsenäisesti oman taloutensa antamissa puitteissa ja on vastuussä säätiön suuntaan toiminnasta. Tässä vaiheessa johtoryhmä on vastuussa säätiön hallitukselle joukkorahoituksen toteuttamisesta.

Pentti Okkonen

Maatilatekninen koulu, steinerkoulun luokanopettaja, LTO.

Toimin kampusisäntänä Helsingissä Snellmankorkeakoulussa, osa-aikaisena kumppanuusmaatalousviljelijänä Herttoniemen ruokaosuuskunnassa, Biodynaamisen yhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä päätoimittajana Demeter -lehdessä.  

Lue lisää...

 

Sari Kalliokoski 

FM (ympäristötieteet), TkL (ympäristötekniikka) ja yritysjohdon erikoisammattitutkinto.

Toimin talous-ja markkinointivastaavana Biodynaamisessa yhdistyksessä ja on tamperelaisen Osuuskunta Uusruukin aktiivisena jäsenenä. Vastaan joukkorahoituksen teknisestä toteutuksesta.

Lue lisää...

 


Kurjen biodynaamisen tilan viljelijät

Ira Hellstén

Puutarhuri ja  kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Kurjen biodynaamisella tilalla Ira työskentelee puutarhurina ja lampurina sekä hoitaa tilan markkinoinnin, tiedottamisen ja taloushallinnon ohella myös Kurjen tila Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä ….näiden lisäksi Ira toimii  Biodynaamisen yhdistyksen  ja Pirkanmaan Lammaskerhon puheenjohtajana sekä Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallituksessa (ks. esteellisyysselvitys)

 Lue lisää...

 

Ari Hellstén

Ari vastaa Kurjen tilalla nautakarjan hoidosta, traktori- ja konetöistä, viljelykierrosta, kompostin teosta ja osaltaan preparaattien levityksestä... tilalla työskentelyn ohella Ari pyörittää maatalouspalveluja tuottavaa yritystään AH-Toimi Oy:tä sekä viher- ja kivitöitä tekevää Viherpalvelu Lumoaa. Lisäksi hän on Vesilahden yrittäjien ja Onkemäen koulun ystävät ry:n hallitusten jäsen.

 

Lue lisää...


Biodynaamisen viljelyn säätiön hallitus

Biodynaamisen viljelyn säätiö on kotimainen organisaatio, jonka tehtävä on edistää biodynaamista viljelyä. Säätiö oli luonnollinen valinta hankkeen katto-organisaatioksi. Säätiön hallitus päätti ryhtyä joukkorahoituskampanjan lailliseksi kerääjäksi ja perustaa alaisuuteensa paikallisen rahaston, Kurkirahaston. 

 

Biodynaamisen viljelyn säätiön hallituksen jäsenet ovat Jukka Jormola (puheenjohtaja), Ira Hellsten, Timo Kalliokoski, Ulla Räsänen-Virtanen,  Atte Hermansson ja  Liisa Hertell