Mitä on joukkorahoitus?

Joukkorahoitus on vahvassa nousussa oleva tapa rahoittaa yhteisölle tärkeitä asioita kokoamalla vuolas virta pienistä puroista. Kun yhdessä koemme, että tärkeä asia kaipaa toteutuakseen osallistumistamme, voimme yhdessä saada paljon aikaan.

 

Kurkirahaston kampanja on itsenäisesti eli ilman joukkorahoitusalustaa toteutettu vastikkeellinen joukkorahoituskampanja, jossa jokainen osallistuja saa ostoksensa vastikkeeksi aineettoman tai aineellisen tuotteen tai palvelun. 

 

Toivomme, että kaikille Kurkirahastoon mukaan lähtijöille syntyisi kokemus liittymisestä maahan. Yhdessä hankimme maan säätiölle ja annamme sen omistautuneille viljelijöille hoidettavaksi biodynaamisen viljelyn periaattein.  

Mitä on maanhaltijuus? 

Vastineeksi kampanjaan osallistuja saa maanhaltijoiden lippuja tai maanhaltijataalereita, joilla hän pääsee osallistumaan Kurkirahaston järjestämiin tapahtumiin,  pääsee vierailemaan tilalla ja tutustumaan maahan eli tulee halutessaan osaksi tilan maanhaltijoiden yhteisöä. Maanhaltijat saavat vuosittain tietoa tilan toiminnasta, siitä mitä pellolla viljellään, mitä tilalla kehitetään ja mitä tilalla on tapahtunut kasvukauden aikana. Pääsyliput ja taalerit voi halutessaan myös myydä tai antaa lahjaksi toiselle. 

Voinko ostaa maanhaltijuuden lahjaksi?

Kyllä. Maanhaltijuuden voi antaa toiselle henkilölle tai organisaatiolle lahjaksi.

Ostin vastikkeeksi kukkapellon, yrttipenkin tai muun aineellisen vastikkeen, mitä niille on tapahtunut?

Saat vastikkeesi sovitusti ja pääset sen lisäksi mukaan maanhaltijoiden yhteisöön. 

 

Inspiraation lähteenä maanhaltijuuteen toimi Luonnonperintösäätiön Osta pala ikimetsää -konsepti. Luonnonperintösäätiö ostaa lahjoitusvaroin metsiä tai muita luonnonalueita ja rauhoittaa ne pysyvästi. Viljelysmaatakin voidaan Kurkirahaston kautta omalla tavallaan suojella,  kun sen elävänä pitämisestä jatkossa huolehtivat asiantuntevat viljelijät. 

Miksi Kurkirahaston joukkorahoituskampanja on aloitettu? 

Kurkirahaston (ensimmäinen) tavoite on ostaa  viljelysmaata Kurjen biodynaamisen tilan naapurista, Vesilahdesta, Pirkanmaalta. Nämä Kurjen biodynaamisella tilalla vuokralla olevat naapurin pellot ovat tulleet myyntiin. Ilman peltojen ostamista Kurjen biodynaamisen tilan peltoala pienenee, eikä tuotanto ei voi kehittyä vastaamaan kasvavaa kysyntää. Myyjän toiveena on mahdollistaa biodynaamisen viljelyn jatkuminen tilallaan.

 

Peltomaan hinta on nykyisellään niin korkea, ettei viljelijä pelkästään pellon tuotolla pysty sitä ostamaan, vaan pellon hankkimiseen tarvitaan muuta pääomaa. Siksi Kurkirahasto on luotu: kokoamaan yhteen ihmisiä ja organisaatioita, jotka haluavat omalla panostuksellaan mahdollistaa uudenlaisen maanomistusmallin syntymisen. 

Mikä on kampanjan kokonaistavoite?

Syyskuun kampanjan kokonaistavoite on 40 000 euroa ja haastekampanja tavoite toiset 40 000 euroa. Näillä joukkorahoituskampanjoilla pyritään saamaan kasaan maanostoon tarvittava omarahoitusosuus. Loppusumma katetaan pankkilainalla.  Maa-alueiden kauppasumma on alustavasti yhteensä noin 170 000 euroa, mutta summa tarkentuu syksyn aikana neuvottelujen myötä. Rahoituskampanjasta ja muun muassa varainsiirtoverosta syntyy kuluja, joten tarvittava summa on yhteensä noin 202 000 euroa.  Pankkilainaa tarvitaan joka tapauksessa. Jos kampanjan tavoiteet eivät täyty, Kurkirahasto etsii edelleen rahoitusta omarahoitusosuuden kokoon saamiseksi.

Saanko rahani takaisin jos kampanjan tavoite ei täyty?

Jos kampanjan minimitavoite 10 000 euroa ei tule täyteen kampanjan päättymispäivään 30.9.2018 mennessä, rahat palautetaan osallistujille vähennettynä verkkokaupan, verkkomaksujen maksunvälittäjän ja pankin kulut.

 

Jos minimitavoite tulee täyteen, mitään ei palauteta. Siinä tapauksessa olemme saaneet hyvän pohjan, mistä käsin jatkaa työtä. Jokaisella eurolla on siis suurta merkitystä!

 

Jos kampanja onnistuu, mutta kauppaa ei kuitenkaan tehdä force majeure -syystä, katetaan kampanjan tuotoilla sen kulut. Kampanjan taloudesta ja ylijäämästä tiedotetaan osallistujille läpinäkyvästi ja kysytään, mitä he haluavat em. varoilla tehdä. Kurkirahasto tiedottaa osallistujia vastauksista ja tekee vastauksiin perustuen ehdotuksen osallistujille siitä miten toimitaan.

Sijoitetaanko kampanjassa kerätyt varat johonkin ennen maakaupan tekemistä? 

Kampanjan rahoja ei sijoiteta minnekään ennen kuin kauppa toteutuu, vaan ne pysyvät Kurkirahaston tilillä kaupantekopäivään. Kaupanteon on tarkoitus toteutua vielä vuonna 2018, tavoitteena on marraskuun loppu/joulukuun alku.

Voinko lahjoittaa rahaa maanhaltijuuden ostamisen sijasta?

Kyseessä ei ole rahankeräysluvan alainen varainhankinta, vaan vastikkeellinen joukkorahoituskampanja. Vastikkeeksi ostoksestaan jokainen osallistuja saa lippuja Kurkirahaston järjestämiin tapahtumiin ja pääsee halutessaan osaksi tilan maanhaltijoiden yhteisöä.

Mitä varoilla hankitaan? 

Kaupan kohteena ovat Kurjen tilan naapurin eli Koivulan tilan peltolohkot, metsäalue ja piha-alueen tontti.

 

Peltoala on ollut vuodesta 2014 vuokraviljelyssä Kurjen biodynaamisella tilalla. Peltolohkojen siirtäminen luomu- ja biodynaamiseen viljelyyn aloitettiin 2014 ja vuodesta 2016 lohkot ovat olleet luomu- ja demeter-sertifioituja. Peltolohkojen pinta-ala on yhteensä 10,5 hehtaaria.

 

Kaupan mukana biodynaamiseen tilakokonaisuuteen saadaan mukaan pieni metsä (4,5 ha), jolloin tilan monimuotoisuus paranee ja kokonaisuus eheytyy.

 

Asuinrakennuksen alla oleva tontti on tulossa kauppaan mukaan kahdesta syystä. Ensiksi, koska tilasta ei voi enää lohkoa erillisiä tontteja. Vain koko maapohja on mahdollista myydä ja muodostaa talon alla olevasta alasta vuokrasopimus uuden maanomistajan eli Kurkirahaston kanssa. Se, että nykyinen maanomistaja jättää talon itselleen on kädenojennus projektille. Talon kanssa hanke olisi ollut aivan liian iso. Tällä ratkaisulla tilalla syntynyt ja ikänsä asunut nykyinen omistaja saa elää kylällä ja kodissaan niin kauan kuin haluaa. Kun talo vapautuu hänen käytöstään on Kurkirahastolle tulossa etuosto-oikeus taloon. Ajatus on, että malli on samankaltainen kuin viereisellä Kurjen tilalla, jossa maa on yhteisomistuksessa, mutta jokainen omistaa itse talonsa. Talon voi sen myyntiin tullessa ostaa joko seuraavan polven viljelijä tai joku muu, joka haluaa asua ja elää osana muodostuvaa biodynaamista tilakokonaisuutta kuten Kurjen ekokylän asukkaat.

Ostettavien peltolohkojen aikajana tähän päivään

2014

Koivulan tilan 10,5 hehtaaria vuokrataan Kurjen biodynaamisen maatilan käyttöön maanomistajan toiveesta ja pelloilla alkaa siirtymävaihe luonnonmukaiseen ja biodynaamiseen viljelyyn.

2016

Pellot luomu- ja demeter-sertifioituja.  Maanomistaja ilmoittaa, että myy pellot mutta haluaisi niiden pysyvät biodynaamisesti hoidettuina. Yhteinen ratkaisun etsiminen alkaa.

2017

Aikataulut täsmentyvät ja maakauppa pitää saada valmiiksi 2018 vuoden kuluessa. Nykyinen omista jättää talonsa omaan omistukseensa, mutta myy tontin sen alta, maatalousrakennukset, pellot ja 4,5 ha metsää tilakeskuksen yhteydessä.  Nykyinen omistaja jäisi asumaan pitkäaikaiseen kotiinsa, säätiön omistamalle vuokratontille.


Onko verottaja kiinnostunut siitä että “ostin palan maata”?

Ei. Osallistut joukkorahoituskampanjaan ja saat siitä vastikkeeksi oikeuden osallistua maanhaltijoiden tapahtumiin, tulla kursseille tai muun vastikkeen kuten kukkapellon tai omenapuun haltijuuden. Tämä lasketaan tavalliseksi kulutushyödykkeeksi. Biodynaamisen viljelyn säätiö ostaa maan eikä osallistujista ei missään vaiheessa tule maanomistajia.