KURKIRAHASTO ON MEIDÄN KAIKKIEN YHTEINEN RAHASTO

Osallistumalla toimintaan olet mahdollistamassa kestävää maataloutta yhteisellä maalla sekä vahvistamassa ihmisten suhdetta maatalouteen ja luontoon. Osallistua voi:

  1. Ryhtymällä Maanhaltijaksi 
  2. Tekemällä vapaaehtoistyötä Kurkirahaston hyväksi
  3. Osallistumalla tapahtumiin

 

Klikkaa Maanhaltijaleimaa ja pääset osallistumaan 31.10.2019 saakka.

 

Kurkirahasto on Biodynaamisen viljelyn säätiön alainen itsenäinen rahasto, joka omistaa biodynaamisesti viljeltyä maata Vesilahdessa. Maa on ostettu 20.2.2019 yhteiseksi joukkorahoituksen ja pankkilainan turvin.  Joukkorahoitukseen osallistuneista tuli Maanhaltijoita. He mahdollistivat maan hankinnan ja ovat nyt mukana perustamassa Mahdollisuuksien Puutarhaa sekä luomassa uudenlaista yhteisöllisen osallisuuden verkostoa.
Etsimme lisää Maanhaltijoita joukkoomme!

Uusi joukkorahoituskampanja 

alkoi 22.4.2019
Nyt koossa 3 190 euroa


Mikä on Mahdollisuuksien Puutarha?

Mahdollisuuksien Puutarha on yhteisön tuen turvin hankitulle maalle perustettavan uuden oppimiskeskuksen sydän, paikka jossa opimme toimimaan konkreettisesti maan ja ilmaston parantamiseksi.

 

Mahdollisuuksien Puutarhaa ja sitä ympäröiviä peltoja hoidetaan kestävän maatalouden keinoin, biodynaamisesti. Karjanlanta kompostoidaan ja maata hoidetaan vuoroviljelyllä ja viherlannoituksella, rakentaen humusta ja sitoen hiiltä maahan. Kestävä viljely tuottaa korkealaatuista ravintoa ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

 

Uuden yhteisöllisen kohtaamispaikan keskuksena toimii puutarha, jossa hedelmäpuut, marjapensaat ja niittykukat keräävät ympärilleen uhanalaisten mehiläisten surinaa. Mehiläisiä tarkkailemalla voimme oppia sosiaalisen toiminnan voimaa. Mehiläisyhdyskunnat ovatkin loistava malli siitä mitä yhdessä saadaan aikaan. Siksi toiminnan sydämeksi on symbolisestikin hienoa luoda paikka, joka luo elintilaa mehiläisille. Me voimme hyvin, kun mehiläiset voivat hyvin

Maanhaltijuus ja luontosuhde parantavana voimana

Terveellä pohjalla toimiva maatalous on muutakin kuin viljelijän työtä luonnon kanssa. Toimivaan tilakokonaisuuteen kuuluvat myös ne ihmiset, joiden elämään tila tavalla tai toisella vaikuttaa.

 

Elävä suhde alkutuotantoon, luontoon ja maatalouteen voi toimia ihmistä eheyttävänä voimana ja synnyttää ja eheyttää omaa luontosuhdetta.  Läsnäolo, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemus, kohtaaminen luonnon kanssa rakentaa todellista suhdetta luontoon ja synnyttää aidon yhteyden elämän perustaan. Erityisen tärkeää tämä on lapsille, mutta parantavana voimana luonto toimii myös myöhemmällä iällä. Jo pelkästään luonnossa oleminen, silmät kiinni, kuunnellen, helpottaa siirtymistä itsekeskeisyydestä luontokeskeiseen tietoisuuteen. Mielenkiinto ja uteliaisuus heräävät ja muuntuvat syvemmäksi ymmärrykseksi. Näin käynnistyy luonnon riippuvuussuhteiden ymmärtäminen ja vaaliminen. Luonto haluaa puhua meille ja kun olemme läsnä on sillä paljon kerrottavaa ja näytettävää.

 

Osallistuminen maatilan toimintaan puutarhassa, pelloilla ja eläinten parissa yhdessä maanviljelijöiden kanssa on kokonaisvaltainen ja sosiaalinen kokemus ja antaa positiivisen kokemuksen merkityksellisestä yhteistyöstä sekä antaa taitoja ja intoa osallistua kestävään kehityksen päivittäiseen toteuttamiseen.

 

Kurkirahaston tehtävänä on mahdollistaa kestävää maataloutta sekä vahvistaa ja ylläpitää ihmisten suhdetta maatalouteen ja luontoon.

Olemalla mukana:

 - suojelet humusta

- osallistut ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön

- vaikutat ruoan laatuun 

- pidät huolta monimuotoisuudesta 

- tuet viljelijää hänen työssään nyt ja tulevaisuudessa

- luot uusia sosiaalisia osallistavia rakenteita

Miksi joukkorahoituskampanja järjestetään?

Haemme nyt tukea toiminnan mahdollistamiseen ja kehittämiseen. Koska tulevaisuus on yhteinen asiamme, pyritään rahoitus saamaan kasaan yhteisesti. Kurkirahasto on ostanut joukkorahoituksen ja pankkilainen turvin noin 10 hehtaaria peltoa, jolle puutarha sijoittuu. Näitä peltoja hoitaa viereinen Kurjen biodynaaminen maatila, joka on mukana kehittämässä Mahdollisuuksien Puutarhan toimintaa. Pellon oston rahoitukseen osallistui vuonna 2018 noin 200 henkilöä ja yhteisöä joukkorahoituksen kautta. Nämä Maanhaltijoiksi ryhtyneet tahot ja Biodynaamisen viljelyn säätiö omin varoin, saivat kasaan kauppaan tarvittavan käsirahan. Suurin osa hankintahinnasta katettiin pankkilainalla, jota pyritään maksamaan nopeasti pois, jotta toiminta olisi ulkopuolisista rahoituspaineista riippumatonta ja vapaata.

 

Vielä tarvitaan paljon resursseja ja osallistumista, jotta toiminta pääsee kunnolla alkamaan. Nyt joukkorahoituksella kerättävä raha käytetään Mahdollisuuksien Puutarhan perustamiskustannuksiin ja pankkilainan lyhentämiseen.

Mahdollisuuksien Puutarhassa tapahtuu

Tässä tarhassa ja sitä ympäröivällä biodynaamisella maatilalla päiväkotiryhmät ja koululuokat voivat vierailla oppimassa mehiläisistä, kukkivista puista ja luonnon moninaisuudesta. Lapset pääsevät osallistumaan tarhan hoitoon ja sadonkorjuuseen  opetussuunnitelmaan soveltuvalla aikataululla ja tavalla. Hedelmätarhan toimintaan linkittyvät kurssit ja työpajat liittyen mehiläisten hoitoon sekä muut maatilan arkeen liittyvät toimet.

 

Pienet lapset oppivat mehiläisten salaisuuksia satujen ja tarinoiden kautta sekä tutustumalla niiden elinympäristöön. Kukkivat puut, pensaat ja kukat keräävät ympärilleen surinaa, jota on mukava seurata ja tunnelmaan eläytyä. Isommat lapset haluavat osallistua tekemiseen, hoitaa puita ja pensaita ja oppia millaista on olla maanviljelijä tai mehiläistarhaaja. Yläluokkalaiset voivat osallistua vaativampiinkin tilan hoitotöihin kuten ympäristönhoitotyöhön hoitamalla perinnemaisemia.

 

Mahdollisuuksien Puutarha on koulu- ja päiväkotiryhmien käytössä lyhyestä retkestä pidempää vierailuun ja vierailut räätälöidään tapauskohtaisesti ajankohtaan sopiviksi ja hinnoitellaan kattamaan kulut. Lue lisää...

Mitä sinä tai yrityksesi saatte?

Osallistumalla sinusta tulee osa Maanhaltijoiden yhteisöä. Olet luomassa käytännön ratkaisuja aikamme haasteisiin. Osallistut ilmastonmuutosta vastustavaan työhön sillä biodynaamisesti hoidettu maa mm. sitoo hiiltä maaperään ja lisää humusta. Olet luomassa uudenlaista osallistavaa kulttuuria.

 

Yksityishenkilöt saavat lisäksi vastineeksi "maanhaltijataalereita", joilla pääsee osallistumaan Kurkirahaston tapahtumiin ja kursseille. Jokaista kampanjaan laittamaasi 50 euroa kohden sinulle lähetetään 1 haltijataaleri, jolla voi kuitata 25 euron osuuden Kurkirahaston tapahtuman tai kurssin osallistumismaksusta.

 

Yritykset voivat hyödyntää mukana oloaan omassa viestinnässään ja saada siten positiivista näkyvyyttä. Saatte nimenne Mahdollisuuksien Puutarhan porttiin sekä Kurkirahaston yhteistyökumppanien listaan nettisivuillemme. Yli  500 eurolla mukaan tulleet yritykset saavat mainoksen Kurkirahaston loppuvuodesta ilmestyvään vuosijulkaisuun. Saatte jatkuvan yhteyden tukemaanne hankkeeseen. Lisäksi saatte mahdollisuuden järjestää työhyvinvointipäiviä Mahdollisuuksien Puutarhassa erikseen sovittavalla hinnalla.

 

Kohteen sijainti: